Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Xin giúp xử N300RH up sai firmware

    Xin chào ad, - mình up firmware con totolink n300RHV214021991 lúc up thì nó chạy - sau đó mình chờ nó khởi động lại nhưng chờ hoài không thấy nó lên luôn - tình trạng bây giờ là đèn nguồn sáng - Nếu mình nhấn nút reset thì đèn cpu sáng và nó không reset - nhờ add cứu giúp mình - mail...
  2. T

    Xin chào ad, - mình up firmware con totolink n300RHV214021991 lúc up thì nó chạy - sau đó...

    Xin chào ad, - mình up firmware con totolink n300RHV214021991 lúc up thì nó chạy - sau đó mình chờ nó khởi động lại nhưng chờ hoài không thấy nó lên luôn - tình trạng bây giờ là đèn nguồn sáng - Nếu mình nhấn nút reset thì đèn cpu sáng và nó không reset - nhờ add cứu giúp mình - mail...
Top