Kết quả tìm kiếm

  1. H

    XIN ADMIN GIÚP ĐỠ

    Nhờ Admin giúp đỡ: mình sử dụng router totolink n300rt truy cập internet và có cài sẳn camera phiên bản cũ V2.1.3 , tôi lưu lại 1 bản backup. sau đó upgrade lên firmware mới V 2.2.0 và reset modem về mặt định, rồi reload lại cấu hình có camera phiên bản cũ trước đó. Kết quả: khi reload lại xong...
Top