Kết quả tìm kiếm

  1. K

    N300RH không tối ưu được tốc độ download upload ?

    Chào các bạn. Mình đang dùng Totolink N300RH. Internet nhà mình kiểm tra speedtest bằng điện thoại lúc nào cũng đạt download và upload khoảng 100 Mbps. Nhưng các kết nối mạng qua Totolink N300RH đều chỉ đạt tối đa download dưới 50 Mbps. Upload dưới 75 Mbps. Không thể đạt được tốc độ tối ưu như...
Top