totolink x18

  1. C

    Giải pháp WiFi cho nhà 3 tầng diện tích 300m2 sử dụng TOTOLINK X18

    1. Định nghĩa hệ thống Wi-Fi Mesh Hệ thống WI-FI Mesh là hệ thống wifi áp dụng công nghệ phát sóng dạng mạng lưới tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay, với nhiều các điểm truy nhập (AP: access points) trong những khu vực địa lý rộng, hệ thống này mang lại những ưu việt về công nghệ so với...
Top