cài ipv6 cho a7000r

metamo

New Member
Mình có a7000r. firmware
Firmware version V9.1.0u.5822
Build time 2020-05-13 20:15:12

Mình dùng fpt

làm ơn chỉ cách cấu hình IPV6
 
Top