Con A3002RU của mình không tìm thấy địa chỉ Default Gateway, chỉ mình cách sửa với .

ukichan

New Member
Tình hình là con Totolink A3002RU của mình không thể tìm thấy địa chỉ Default Gateway, mình đã thực hiện các cách, cả việc reasle và renew lại địa chỉ cũng không thấy . Nhấn nút reset thì cũng không thấy đèn tắt đi, 3 đèn thì cả 3 vẫn sáng nguyên . Ai biết cách sửa chỉ giúp mình với .
 

FAE Vietnam

Moderator
Thành viên BQT
Tình hình là con Totolink A3002RU của mình không thể tìm thấy địa chỉ Default Gateway, mình đã thực hiện các cách, cả việc reasle và renew lại địa chỉ cũng không thấy . Nhấn nút reset thì cũng không thấy đèn tắt đi, 3 đèn thì cả 3 vẫn sáng nguyên . Ai biết cách sửa chỉ giúp mình với .
- Tình hình là con Totolink A3002RU của mình không thể tìm thấy địa chỉ Default Gateway --> A3002RU đang hoạt động ở chế độ nào vậy bạn? Bạn kết nối từ modem chính đến A3002RU như thế nào? Bạn thử kết nối dây từ máy tính đến A3002RU để kiểm tra xem máy tính có nhận được IP ko nhé.
- Nhấn nút reset thì cũng không thấy đèn tắt đi, 3 đèn thì cả 3 vẫn sáng nguyên --> Nếu máy tính có thể truy cập vào trang cài đặt của thiết bị, bạn thử thực hiện reset thiết bị trên trang cài đặt nhé.
 

nv_xes

Member
Tình hình là con Totolink A3002RU của mình không thể tìm thấy địa chỉ Default Gateway, mình đã thực hiện các cách, cả việc reasle và renew lại địa chỉ cũng không thấy . Nhấn nút reset thì cũng không thấy đèn tắt đi, 3 đèn thì cả 3 vẫn sáng nguyên . Ai biết cách sửa chỉ giúp mình với .
Bạn mà mô tả như vậy thì khó có ai có thể giúp bạn được đấy
Rất khó hiểu trạng thái của bạn đang mắc phải như thế nào để gỡ cho bạn.
 
Top