Hướng dẫn đổi mật khẩu cho TOTOLINK MF180L - MF180

csc-vn

Moderator
Thành viên BQT
HƯỚNG DẪN ĐỔI MẬT KHẨU CHO MF180-MF180L
1. TRÊN MÁY TÍNH
Bước 1: Kết nối wifi tới MF180-MF180L (tên wifi và mật khẩu mặc định có ghi phía sau nắp lưng/màn hình LED đối với MF180L)
upload_2019-8-21_9-40-33.png
Bước 2: Mở trình duyệt web (chrome, firefox, cốc cốc…), nhập địa chỉ IP mặc định của thiết bị 192.168.0.1 hoặc itotolinkmifi.net với UsernamePassword đều là “admin” -> Bấm Login
upload_2019-8-21_9-40-48.png

Bước 3: Click vào menu Settings -> Wi-Fi Settings - > Basic Settings -> Thay đổi tên wifi của thiết bị ở ô Network Name (SSID) và mật khẩu của thiết bị ở ô Pass Phrase (lưu ý mật khẩu yêu cầu phải 8 ký tự trở lên, không có khoảng trắng và ký tự đặc biệt) ->Bấm Apply để cài đặt có hiệu lực
upload_2019-8-21_9-40-59.png

2. TRÊN ĐIỆN THOẠI SMARTPHONE
Bước 1: Kết nối wifi tới MF180-MF180L (tên wifi và mật khẩu mặc định có ghi phía sau nắp lưng/màn hình LED đối với MF180L)
Bước 2: Mở trình duyệt web (chrome, Safari…), nhập địa chỉ IP mặc định của thiết bị 192.168.0.1 hoặc itotolinkmifi.net với UsernamePassword đều là “admin” -> Bấm Login

upload_2019-8-21_9-41-21.png

Bước 3: Click vào menu Settings -> Wi-Fi Settings -> Basic Settings ->Thay đổi tên wifi của thiết bị ở ô Network Name (SSID) và mật khẩu của thiết bị ở ô Pass Phrase (lưu ý mật khẩu yêu cầu phải 8 ký tự trở lên, không có khoảng trắng và ký tự đặc biệt)àBấm Apply để cài đặt có hiệu lực

upload_2019-8-21_9-41-27.png

Chúc bạn cài đặt thành công!!!
Mọi vấn đề cần hỗ trợ bạn liên hệ thông qua hotline 1800 6078 (free) hoặc mail hotro@zioncom.net.
 
Top