Hướng dẫn cài đặt TOTOLINK PLW350KIT

csc-vn

Moderator
Thành viên BQT
Hướng dẫn cài đặt bộ mở rộng mạng qua đường dây diện PLW350KIT
Video bao gồm 2 cách kết nối
1. Kết nối bằng Wifi (Repeater)
2. Kết nối bằng cáp mạng LAN (AP)

Link Video hướng dẫn: https://bit.ly/2B4zCyX
 
Top