Hướng dẫn sử dụng - URL Filtering

Chào admin,
Mình muốn sử dụng chức năng URL Filtering để chặn trang web. Mình thử add keyword sau đó truy cập thì vẫn bình thường. Nhờ admin hướng dẫn cấu hình.
Ví dụ: mình mình add keyword = roblox hoặc www.roblox.com. Sau đó mình vào trang https://www.roblox.com/ thì vẫn được.
 
Top