Sao chia lan từ a830r ra n200re v3 không thể kết nối internet từ n200re v3

Admin cho hỏi mình muốn chia mạng từ a830r cho n200re v3 trên các cổng lan out của a830r đều. Không thể kết nối internet từ sóng wifi phát ra từ n200re v3 . đành phải lấy n200re v3 chia mạng cho a830r lại kết nối internet bình thường . Thế mới khó hiểu
 

FAE Vietnam

Moderator
Thành viên BQT
Admin cho hỏi mình muốn chia mạng từ a830r cho n200re v3 trên các cổng lan out của a830r đều. Không thể kết nối internet từ sóng wifi phát ra từ n200re v3 . đành phải lấy n200re v3 chia mạng cho a830r lại kết nối internet bình thường . Thế mới khó hiểu
bạn nói rõ yêu cầu và mong muốn bạn cần cài đặt cho thiết bị trong trường hợp này hơn không?
 
bạn nói rõ yêu cầu và mong muốn bạn cần cài đặt cho thiết bị trong trường hợp này hơn không?
Là mình cắm mạng lan vào cổng lan in của a830r sau đó Từ cổng lan out của a830r mình chia mạng sang N200re v3 . qua mạng dây mạng nhưng sóng wifi phát ra từ N200re không thể kết nối mạng khó hiểu quá
 

FAE Vietnam

Moderator
Thành viên BQT
Là mình cắm mạng lan vào cổng lan in của a830r sau đó Từ cổng lan out của a830r mình chia mạng sang N200re v3 . qua mạng dây mạng nhưng sóng wifi phát ra từ N200re không thể kết nối mạng khó hiểu quá
Bạn Reset lại cả 2 thiết bị và kết nối mạng theo mô hình sau:
1. Dây mạng có sẵn ở nhà bạn được cắm vào cổng WAN (màu vàng) của A830R. Lưu ý: A830R phải hoạt động ở chế độ Gateway.
2. Cắm dây mạng từ cổng LAN (màu cam) trên A830R sang cổng WAN (màu vàng) trên N200RE (N200RE phải hoạt động ở chế độ Gateway).
Hoặc nối dây từ cổng LAN (màu cam) trên A830R sang cổng LAN (màu cam) trên N200RE (N200RE phải hoạt động ở chế độ AP).

Sau khi cài đặt thành công, bạn kiểm tra lại xem các kết nối có truy cập vô Internet bình thường hay không nhé!
 
Bạn Reset lại cả 2 thiết bị và kết nối mạng theo mô hình sau:
1. Dây mạng có sẵn ở nhà bạn được cắm vào cổng WAN (màu vàng) của A830R. Lưu ý: A830R phải hoạt động ở chế độ Gateway.
2. Cắm dây mạng từ cổng LAN (màu cam) trên A830R sang cổng WAN (màu vàng) trên N200RE (N200RE phải hoạt động ở chế độ Gateway).
Hoặc nối dây từ cổng LAN (màu cam) trên A830R sang cổng LAN (màu cam) trên N200RE (N200RE phải hoạt động ở chế độ AP).

Sau khi cài đặt thành công, bạn kiểm tra lại xem các kết nối có truy cập vô Internet bình thường hay không nhé!
Cảm ơn ad nhưng mình sẽ thử với chế độ ap gì đó
 
Top