Tôi có thể chuyển đổi các ngôn ngữ?

csc-vn

Moderator
Thành viên BQT
Hi! Tôi có thể chuyển đổi các ngôn ngữ trên trang web này?
How do I switch the language?
Chào bạn !
Rất tiết diễn dàn TOTOLINK VN chưa hỗ trợ đổi ngôn ngữ ạ !
Thông tin đến bạn.
 
Top