mifi

  1. C

    Hướng dẫn đổi mật khẩu cho TOTOLINK MF180L - MF180

    HƯỚNG DẪN ĐỔI MẬT KHẨU CHO MF180-MF180L 1. TRÊN MÁY TÍNH Bước 1: Kết nối wifi tới MF180-MF180L (tên wifi và mật khẩu mặc định có ghi phía sau nắp lưng/màn hình LED đối với MF180L) Bước 2: Mở trình duyệt web (chrome, firefox, cốc cốc…), nhập địa chỉ IP mặc định của thiết bị 192.168.0.1 hoặc...
Top