totolink a3

  1. teamgeist49

    QOS trên A3

    Mình có thử tính năng QoS trên A3 theo hướng dẫn trên totolink (http://totolink.net/sub/support/faq/content.asp?idx=131&product_num=&s_kinds=&s_word=) Đầu tiên là thiết lập Bandwith với gói cước nhà đang sử dụng ở mức 35Mbps (down/up). Operation để Start Sau đó mình có add QoS rule cho 1 IP chỉ...
Top